Idaea exilaria

Foto: David Molina

Taxonomía
Orden: Lepidoptera
Superfamilia: Geometroidea
Familia: Geometridae
Subfamilia: Sterrhinae
Tribu: Idaeini

Especie: Idaea exilaria (Guenée, 1858)

Más imágenes en BIODIVERSIDAD VIRTUAL.

Metasia hymenalis

Foto: David Molina

Taxonomía
Orden: Lepidoptera
Superfamilia: Pyraloidea
Familia: Crambidae
Subfamilia: Spilomelinae
Especie: Metasia hymenalis Guenée, 1854

Más imágenes en BIODIVERSIDAD VIRTUAL.

Idaea deversaria

Foto: David Molina

Taxonomía

Orden: Lepidoptera
Superfamilia: Geometroidea
Familia: Geometridae
Subfamilia: Sterrhinae
Tribu: Idaeini
Especie: Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847)

Más imágenes en BIODIVERSIDAD VIRTUAL.

Phyllodesma suberifolium

Foto: David Molina

Taxonomía
Orden: Lepidoptera
Superfamilia: Lasiocampoidea
Familia: Lasiocampidae
Subfamilia: Pinarinae
Tribu: Pinarini
Especie: Phyllodesma suberifolium (Duponchel, 1842)

Más imágenes en BIODIVERSIDAD VIRTUAL.

Brachyglossina hispanaria

Foto: David Molina

Taxonomía
Orden: Lepidoptera
Superfamilia: Geometroidea
Familia: Geometridae
Subfamilia: Sterrhinae
Tribu: Idaeini

Especie: Brachyglossina hispanaria (Püngeler, 1913)

Más imágenes en BIODIVERSIDAD VIRTUAL.